15. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ (TUSYAD) KONGRESİ 6 - 9 EKİM 2021 TARİHLERİ ARASINDA PERISSIA OTEL KONGRE MERKEZİ, ÜRGÜP-KAPADOKYA’DA GERÇEKLEŞECEKTİR.
TR | EN

Ana Konular

DİZ – ÖÇB
DİZ – ARTROPLASTİ
DİZ – MENİSKÜS
KAS / TENDON PROBLEMLERİ
DİZ – OSTEOTOMİ
DİZ – PATELLOFEMORAL
DİZ - AÇB / KOLATERAL LİGAMENTLER / ÇOKLU BAĞ YARALANMALARI
DİZ – DİĞER
OMUZ – ARTROPLASTİ
OMUZ – İNSTABİLİTE
OMUZ – DİĞER
OMUZ - ROTOR MANŞET
AYAK BİLEĞİ / AYAK / KRURİS
TEMEL BİLİM / BİYOLOJİK TAMİR
KIKIRDAK
EĞİTİM
DİRSEK, EL BİLEĞİ & EL
KALÇA
SPOR HEKİMLİĞİ
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
GÖRÜNTÜLEME